NABL Accredited Laboratory
Helpline : 9167223837
NABL Accredited Laboratory
Helpline : 9167223837

Our Branches


MAIN CENTRE - LIFECARE

1st Flr, Sunshine, Opp Shastri Nagar, Lokhandwala, Andheri West,
Mumbai – 400053
Tel : 022- 2633 2527 – 32