NABL Accredited Laboratory
Helpline : 9167223837
NABL Accredited Laboratory
Helpline : 9167223837

Contact us


Main Center

1st Flr, Sunshine, Opp. Shastri Nagar
Lokhandwala, Andheri (W),
Mumbai-400 053.
Tel.:+91 22 2633 2527-32
Email : adm@lifecareindia.com